#3 Thiết kế website, landing page miễn phí với Google Site | Thiết lập tên miền riêng

Thiết kế website, landing page miễn phí với Google Site | Thiết lập tên miền riêng

#3 Thiết kế website, landing page miễn phí với Google Site | Thiết lập tên miền riêng Đây là videos thứ 3 trong loạt series videos về thiết kế website, landing miễn phí với Google Site. Trong videos này Thắng sẽ hướng dẫn cách trỏ domain riêng cho Google Site. Trong videos này thì Thắng …

Đọc tiếp

#2 Thiết kế website, landing page miễn phí với Google Site | Đăng ký tên miền

Thiết kế website, landing page miễn phí với Google Site | Đăng ký tên miền

Thiết kế website, landing page miễn phí với Google Site | Đăng ký tên miền Trong series về thiết kế website, landing page miễn phí với Google Site thì đây là videos thứ 2 hướng dẫn về cách đăng ký tên miền. Trong videos này Thắng sẽ hướng dẫn mọi người cách đăng ký tên …

Đọc tiếp

#1 Thiết kế website, landing page miễn phí với Google Site | Hướng dẫn thiết kế

Hướng dẫn thiết kế website, landing page cơ bản

Loạt series về thiết kế website, landing page cơ bản: Bài 1:  #1 Thiết kế website, landing page miễn phí với Google Site | Hướng dẫn thiết kế Thiết kế website, landing với Google Site Loạt series gồm 3 videos: – Videos 1: thiết kế website, landing page với Google Site. – Videos 2: đăng …

Đọc tiếp