Home Kinh Doanh Online Hiệu Ứng Thiên Kiến Đồng Tình | Tâm Lý Học Kinh Doanh

Hiệu Ứng Thiên Kiến Đồng Tình | Tâm Lý Học Kinh Doanh

bởi Thắng DGM
30 views

Hiệu Ứng Thiên Kiến Đồng Tình | Tâm Lý Học Kinh Doanh

Hiệu ứng tâm lý bán hàng: “Thiên kiến đồng tình”
– Ví dụ con gà gáy thì trời sẽ sáng -) gà không gái thì trời vẫn sáng!
– Ví dụ về target quảng cáo bán hàng.
– Ví dụ về chọn lựa sản phẩm kinh doanh.
+ Ví dụ: bạn bán son môi và target vào phụ nữ văn phòng, tuổi teen -) nhưng đâu ngờ?!!
+ Ví dụ: bạn làm dịch vụ phun xăm nghệ thuật và nghỉ target vào nam tuổi teen có xu hướng ăn chơi, vũ trường – bar, nhạc sàn … nhưng đâu ngờ?!!

Mọi người xem videos chi tiết ở đây nhé:

Hiệu Ứng Thiên Kiến Đồng Tình | Tâm Lý Học Kinh Doanh

Hoặc xem trực tiếp trên kênh Youtube: Hiệu Ứng Thiên Kiến Đồng Tình | Tâm Lý Học Kinh Doanh


Kênh kiến thức khác của Thắng DGM:

- Fanpage: www.facebook.com/thangdigitalmarketing

- Group: www.facebook.com/groups/congdongfullstack.dgm

- Page cá nhân: www.facebook.com/thangdgm

- Kênh Youtube: www.youtube.com/c/thangdigitalmarketing

Kênh giải trí của Thắng DGM:

- Game trắc nghiệm vui: game.thang-dgm.com

- Ứng dụng Viết Status, Status: status.thang-dgm.com

Trang dịch vụ của Thắng DGM:

- Services: services.thang-dgm.com

Hệ thống tạo Landing Page:

- Landing Page: www.shopkdol.com

Thắng Digital Marketing

    Bài viết liên quan