Home Kinh Doanh Online Cách chạy quảng cáo chiết khấu & Hệ quả

Cách chạy quảng cáo chiết khấu & Hệ quả

bởi Thắng DGM

Trong videos này Thắng giải đáp các khái niệm về chạy quảng cáo chiết khấu, chạy quảng cáo mã voucher, chạy bùng …
Thông qua videos này thì Thắng chia sẽ quan điểm cá nhân cũng như kinh nghiệm của mình về những hậu quả của việc chạy quảng cáo bẩn.
Chắc chắn rằng những bạn nào kinh doanh về những dịch vụ này sẽ anti mình, điều đó là chắc chắn không tránh khỏi.
Nhưng Thắng hi vọng rằng videos này sẽ giúp được những bạn nào mới bắt đầu tìm hiểu về marketing online, mới bắt đầu làm công việc kinh doanh online có cách nhìn đúng và tư duy đúng về cách làm Marketing Online.

Cách chạy quảng cáo chiết khấu & Hệ quả

Hoặc xem trên kênh Youtube của Thắng(link bên dưới):

Cách chạy quảng cáo chiết khấu & Hệ quả

Đây là chuỗi bài viết Thắng chia sẽ về kinh nghiệm Kinh Doanh Online.


Kênh kiến thức khác của Thắng DGM:

- Fanpage: www.facebook.com/thangdigitalmarketing

- Group: www.facebook.com/groups/2621793041477610/

- Page cá nhân: www.facebook.com/thangdgm

- Kênh Youtube: www.youtube.com/channel/UC0eLOUw7ILKbWur6kxFmsIA/

Kênh giải trí của Thắng DGM:

- Game trắc nghiệm vui: game.thang-dgm.com

- Ứng dụng Viết Status, Status: status.thang-dgm.com

Trang dịch vụ của Thắng DGM:

- Services: services.thang-dgm.com

Hệ thống tạo Landing Page:

- Landing Page: www.shopkdol.com

Thắng Digital Marketing

Bài viết liên quan